COVID-19

Opatrenia prijaté v súvislosti s pandémiou koronavírusu COVID -19

Informácie pre rodiny

Krízový plán

 

Bezkontaktné návštevy v zariadení

Pokyny pre návštevy v bezkontaktnej bunke a počas online návštevy

Objednávanie na návštevy v bezkontaktnej návštevnej bunke len telefonicky na čísle: 0918 261 900 a možnosť návštevy len po potvrdení voľného termínu.

Možnosť online návštevy prostredníctvom aplikácie WhatsApp a Messenger.
Kontakty
• WhatsApp: +421 918 261 900
• Messenger: Hronov Brusno

Objednávanie na online návštevu len telefonicky na čísle: 0918 261 900 a možnosť online návštevy len po potvrdení voľného termínu.

 

Prihlásenie