Starostlivosť

Klientom bude poskytovaná 24 hodinová starostlivosť odborným personálom. V zariadení sa bude nachádzať ambulancia všeobecného lekára. Prijímatelia sociálnych služieb majú zabezpečenú pravidelnú zdravotnú starostlivosť priamo v zariadení prostredníctvom praktického lekára. Prijímateľom zostáva zachovaná slobodná voľba lekára.

Prihlásenie