Stravovanie

Stravovanie je neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o klienta v domove seniorov Hronov a je zabezpečené prípravou stravy v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klientov, podľa stravných jednotiek a požiadaviek prijímateľov. Riadime sa materiálno-spotrebnými normami s odporúčaním týkajúcim sa zostavovania jedálnych lístkov a odporúčanými výživovými dávkami. Pripravovať budeme stravu racionálnu, hepatickú, bezlepkovú, redukčnú a individuálne diéty s obmedzeniami podľa potrieb klienta. Strava bude energeticky a výživovo vyvážená s dostatkom ovocia a šalátov z čerstvej zeleniny. Strava sa klientom bude podávať 5x denne, diabetikom 6x denne.

V domove seniorov Hronov je stravovanie považované za dôležitú súčasť kultúry, preto sa kladie dôraz na prostredie jedálne, potrebnú pohodu a pokoj so snahou rešpektovať individuálne nároky. Väčšina prijímateľov sa bude stravovať v priestrannej jedálni. Imobilným prijímateľom je podávaná strava na ubytovacom oddelení v čajových kuchynkách alebo priamo pri lôžku.

Prihlásenie